facebook

ДепартаментКино, реклама и шоубизнес

Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата

korica-kristian-postagian_184x250_fit_478b24840a

Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата

Кристиян Постаджиян. София, Издателство на НБУ, 2018

Научни и учебни издания

„Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата“ разглежда едно от основните предизвикателства пред рекламата днес – как да говорим с, а не на потребителите? Как да ангажираме целевата си аудитория в процеса на комуникирането на един бранд и да изградим ефективна двустранна връзка?

 

Потребителите, тяхното пазарно поведение, мотиви и бариери пред покупките днес са коренно различни в сравнение с периода преди 20 или 30 години. Нека погледнем дори самите реклами. Не само те, но и платформите, на които се излъчват, днес са претърпели пълна промяна. Телевизионната реклама, пресата или външните медии осигуряват просто един фон. Други медии и техники, нови и далеч по-интерактивни, са тези, които карат потребителя да действа.

 

Приемането за даденост на една от може би най-цитираните мисли за рекламата „Знам, че половината ми бюджет за реклама е пари на вятъра, но не знам коя точно половина“ остава в миналото. Едва ли днес има рекламодател, който да приеме липсата на данни за ефективност за нормална част от рекламния бизнес. Рекламите, които просто преследват творческия импулс на авторите си, също остават в миналото. Днес бизнес целите и постигането им чрез средствата на рекламата са по-важни от всякога. Потребителските прозрения (инсайти), станаха задължителна част от осмислянето на рекламната комуникация, нейните цели и идейно развитие.

 

Целта на книгата „Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата“ е да разгледа и анализира някои от похватите, които се прилагат за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата.

 

Първа глава проследява ролята на потребителската ангажираност в съвременната реклама. Друг важен фокус е поставен на стратегическото планиране в рекламата.

 

Втора глава анализира техниките за изграждане на потребителска ангажираност чрез платформите за рекламна комуникация – медиите. Самата медийна среда и развитието на медиите в качеството им на рекламоносител са важна предпоставка за развитието на рекламна комуникация, който приобщава потребителите в процеса на общуване.

 

Трета глава разглежда техники за изграждане на потребителска ангажираност чрез механизмите на творческия процес.

 

Изказваните тези са онагледени с редица примери от практиката, както в България, така и по света. Всички приведени примери са от кампании, които ясно са доказали своята ефективност и поради това са удачен еталон за изграждане на потребителска ангажираност.