facebook

ДепартаментКино, реклама и шоубизнес

СТОП КАДЪР. ЮБИЛЕЕН СБОРНИК В ЧЕСТ НА ПРОФЕСОР ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ.

stop-kadur_184x250_fit_478b24840a

СТОП КАДЪР. ЮБИЛЕЕН СБОРНИК В ЧЕСТ НА ПРОФЕСОР ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ.

Съставител: Кристиян Постаджиян, Редактори: Ирена Бокова, Соня Алексиева, Художествено оформление: Димитър Димитров. София: Издателство на НБУ, 2017

Сборници

 

Настоящият сборник е посветен на дългогодишната и успешна дейност на проф. Людмил Христов като основател, преподавател и ръководител на департамент „Кино, реклама и шоубизнес” на НБУ. Сборникът съдържа статии на изследователи и творци, които са работили или работят в съвместни проекти с проф. Л. Христов – преподаватели и творци от различни департаменти на университета, както и от съмишленици от други институции.

 

Сборникът показва широко поле от дейности на проф. Христов като преподавател, оператор и част от екипа на игрални, документални, научно-популярни и други жанрове филми, автор на фотоизложби, ръководител и член на екип на научноизследователски и творчески проекти.

 

Сборникът отразява интердисциплинарния характер на дейността на департамент „Кино, реклама и шоубизнес”, междудепартаментното сътрудничество в университета и приносите на проф. Людмил Христов в популяризиране и развитие на визуалното като инструмент на познание и творчество.