ДепартаментКино, реклама и шоубизнес

Актуално

bp_678x410_crop_478b24840a
16.02.2016 09:46

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ „КИНО, РЕКЛАМА И ШОУБИЗНЕС“ НА НБУ

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЯ

НА ИМЕТО НА ДОЦ. Д-Р ЦВЕТОМИРА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА

ЗА ПРОЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.


Стипендията в размер на 4,500 лв. е дарение от проф. Надежда Сейкова - майка на починалата преподавателка доц. д-р Цветомира Николова Костадинова - незабравим колега и преподавател в бакалавърска програма „Анимационно кино“, затова стипендията е предназначена за студенти, на които доц. Костадинова е преподавала.

По желание на дарителя, стипендията е разпределена по следния начин - четири едногодишни стипендии от по 1000 лв. (по 500 лв. в течение на два последователни семестъра) на четирима студенти - по двама от втори и трети курс на бакалавърска програма „Анимационно кино“ и една едносеместриална стипендия от 500 лв. за студент от четвърти курс на същата програма.

Критерии за отпускане на стипендията:

1. Записан съответен пролетен семестър от програмата.
2. Постигнати добри резултати в предходното обучение.
3. Студентите, записали пролетния семестър, да имат среден успех по-висок от 5.00 и взети всички кредити от предходната година.
4. Представяне пред комисията на свои проекти със съответни разработки, независимо от степента на реализацията им.
5. Участие – предстоящо и минало – в Международния студентски маратон „10х10“ и реализирани по време на маратона филми.

Необходими документи и условия за кандидатстване в конкурса за присъждане на стипендията:

  1. Заявление до Ректора на НБУ
  2. CV европейски формат
  3. Справка от НБУ, удостоверяваща кредитите и успеха от досегашното следване.

Документите и материалите за кандидатстване за стипендията се приемат в срок до 15.03.2016, в лабораторията на програма „Анимационно кино” на департамент „Кино, реклама и шоубизнес” (зала 303, 1 корпус).