facebook

ДепартаментКино, реклама и шоубизнес

Конкурси

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр.106/15.12.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (фотография). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 106/15.12.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Лиляна Георгиева Караджова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  19.03.2021 / 10:30
 • Зала
  виртуална класна стая в web.zoom

Прикачени файлове

Академична длъжност "главен асистент", ДВ брой 89/16.10.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (фотография). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 89/16.10.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Ангел Николов Коцев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  15.01.2021 / 10:30
 • Зала
  виртуална класна стая в web.zoom

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ бр. 38/24.04.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство (късометражно игрално кино). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 38/24.04.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. Петя Александрова Александрова, д.н.

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  05.10.2020 / 10:00
 • Зала
  галерия Уни Арт, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 24 от 17.03.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство (реклама). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 24/17.03.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Боряна Петрова Гигова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  29.06.2020 / 14:00
 • Зала
  405, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 55/12.07.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 55/12.07.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Захарина Николова Петрова-Проданова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  23.10.2019 / 09:40
 • Зала
  212, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 47/14.06.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (графичен дизайн). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 47/14.06.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Стоян Димитров Манчоров

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  17.09.2019 / 10:30
 • Зала
  411, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност "доцент", ДВ бр. 13/12.02.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (реклама). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 13/12.02.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Кристиян Шнорк Постаджиян

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  18.06.2019 / 10:30
 • Зала
  407, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 60 от 25.07.2017 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (кинознание, киноизкуство и телевизия). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 60/25.07.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Илия Илиев Кожухаров

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  17.01.2018 / 09:40
 • Зала
  405, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 16 от 17.02.2017 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (графичен дизайн). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 16/17.02.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Чавдар Николов Гюзелев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  09.05.2017 / 16:20
 • Зала
  411, І-ви корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ брой 14 от 19 .02.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (фотография). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 14/19.02.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Енчо Найденов Найденов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  31.05.2016 / 14:40
 • Зала
  01, ІІ-ри корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ 98 от 15.12.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство (кинознание, киноизкуство и телевизия). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 98/15.12.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Даниела Методиева Кадийска

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  14.03.2016 / 14:40
 • Зала
  607, ІІ-ри корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ 82 от 23.10.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 82/23.10.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Елизавета Пламенова Боева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  26.04.2016 / 11:20
 • Зала
  607, ІІ-ри корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ 23 от 27.03.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (кинознание, киноизкуство и телевизия). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 23/27.03.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235, 8110215.

Кандидат по конкурса:
д-р Димитър Енев Димитров

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  12.10.2015 / 14:30
 • Зала
  405, І-ви корпус на НБУ

Прикачени файлове