facebook

ДепартаментКино, реклама и шоубизнес

АНИМАЦИОННИЯТ СВЯТ НА ИВАН ВЕСЕЛИНОВ

korica-bg_184x250_fit_478b24840a

АНИМАЦИОННИЯТ СВЯТ НА ИВАН ВЕСЕЛИНОВ

Съставител, редактор и предговор: доц. д-р Светла Христова, Художествено оформление: доц. д-р Димитър Димитров. София: Издателство на НБУ, 2015

Научни и учебни издания

 

Филмографската монография „Анимационният свят на Иван Веселинов“, посветена на 85-годишнината на проф. Иван Веселинов, представя текстове в три основни раздела – “За Иван Веселинов”, “От Иван Веселинов” и “Филмография и награди”. Първият раздел представя естетическите прояви на неговия талант, съдържа анализи и оценки за неговото мислене в образи. Хронологично се проследяват отзивите и рецензиите за творчеството му, за неговата изпреварваща мисленето на съвременниците му авторска концепция, която е с безспорен принос за феномена българска анимация. Втората част представя Иван Веселинов като ерудиран критик и теоретик, като хронологично публикува всичките му текстове, които са излизали през годините. В третия раздел е публикувана пълната филмография на Иван Веселинов, неговите награди и самостоятелни изложби. В диска, и към българския, и към английския вариант на книгата, са записани 15 от филмите на Иван Веселинов.
 Съставител, редактор и предговор : Светла Христова