facebook

ДепартаментКино, реклама и шоубизнес

Годишник на департамент "Кино, реклама и шоубизнес", 2013 - 2014 г.

1-shoubiznes_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент "Кино, реклама и шоубизнес", 2013 - 2014 г.

Съставители и редактори: доц. д-р С. Христова, гл. ас. д-р Р. Стефанова, гл. ас. д-р Е. Боева. Научна редакция: доц. д-р С. Христова. Худ. оформление и корица: доц. д-р Д. Димитров. НБУ, 2015

Научни и учебни издания

 

Излезе първият в историята на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ Годишник (2013-2014 г.).

 

Липсата на достатъчно издания в областта на киноизкуството и кинознанието е сериозен мотив за създаването и издаването на Годишник на департамент "Кино, реклама и шоубизнес", в който многобройните студенти на департамента ще могат да четат полезни и интересни за специалността си текстове. Освен това се надяваме с течение на времето изданието да се превърне в своеобразен документ за академичния живот и развитие в департамента.

 

Годишникът е авторитетен научен форум с две основни цели:

 

1. Да публикува текстове, които да изградят представа у читателя за проблеми и теми, които са значими през съответната академична година в научно-изследователската работа на колегите, преподаващи в различни области на киноизкуството.

2. Да представя текстове на търсещи утвърждаване в научната си област докторанти в докторската програма „Кинознание, киноизкуство и телевизия“.

 

Поради фактът, че написването и защитата на докторат се наложи като задължително условие за упражняване на преподавателската кариера в областта на киноизкуството, то наличието на подобно издание, където докторантите да публикуват част от докторските си тези, го прави адекватно и значимо, възможност за изява с публикация. Тук докторантите изпробват различни насоки в своите проучвания, систематизации и анализи, подкрепяни и напътствани с консултации от научните им ръководители. С публикуването на текстовете им в този сборник, те стават достъпни за всички, които се интересуват от съответните проблеми, с възможност да бъдат дискутирани и обсъждани.

 

Първият Годишник 2013-2014 г. на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ представя в няколко рубрики текстове, чиято цел е да информират читателя за проблеми и теми, върху които през академичната година работят колегите, преподаващи в различни програми, както и търсещите утвърждаване в научната си област докторанти на департамента.

 

Рубриките „Съобщения“ и „Гледам с интерес“ информират за процеси и събития от нашия университетски живот, излагат мнения и повдигат актуални въпроси за киноизкуството.

 

Надяваме се оттук нататък съдържанието на всеки Годишник да запознава читателите с повече посоки и перспективи на мисленето, писането и творческото правене в НБУ.

 

Доц. д-р Светла Христова