facebook

ДепартаментКино, реклама и шоубизнес

Звуко-зримият образ. Сборник на департамент "Кино, реклама и шоубизнес"

zvuko-zrimiyat-obraz-1_184x250_fit_478b24840a

Звуко-зримият образ. Сборник на департамент "Кино, реклама и шоубизнес"

Съставителство и редакция: доц. д-р С. Христова, гл. ас. д-р Е. Боева. Художествено оформление и проект за корица: доц. д-р Д. Димитров. София: Издателство на НБУ, 2013

Сборници

 

Настоящият сборник предлага на академичната общност текстове като резултат от усилията на преподаватели с утвърдени имена във филмовото и фотографското изкуство, които тук сменят амплоато си на творци с това на изследователи на художествени проблеми и явления.

Публикациите са част от научното изследване на колеги за докторските им тези, с което те изпробват различни насоки и своите проучвания, систематизации и анализи. С публикуването им в този сборник те стават достъпни за всички, които се интересуват от съответните проблеми, с възможност да бъдат дискутирани и обсъждани.

Целта на сборника е да представи и подкрепи усилията на част от докторантите в докторска програма “Кинознание, киноизкуство и телевизия“ към департамент “Кино, реклама и шоубизнес”.

 

                                                                                                                    Доц. д-р Светла Христова