facebook

ДепартаментКино, реклама и шоубизнес

гл. ас. д-р Боряна Гигова

гл. ас. д-р Боряна ГиговаДепартамент: Кино, реклама и шоубизнес

Телефон: -

E-mail: bgosheva@yahoo.com

Приемно време: Сряда 9:00-11:00 408 I Корпус,Четвъртък 9:00-11:00 408 I КорпусПрофесионална автобиография:

За Боряна маркетингът е не само професия, но и любимо хоби. Има над 15-годишен международен опит в областите на стратегически маркетинг, брандинг, бизнес развитие и комуникации (САЩ, Канада, Франция, Южна Америка, ОАЕ). Трудовият си опит съчетава, допълва и надгражда с образованието си. Завършва в Нов български университет бакалавър „Политически науки“ и магистър „Политически мениджмънт и публични политики”, a от 2016г. вече е официално и доктор, като защитава дисертацията си с темата „Медийната репутация като държавна политика”. Д-р Боряна Гигова е преподавател в три департамента на Нов български университет.
Натрупаният й стаж – доброволчески и трудов – съвместява двете й любими сфери – реклама и брандинг.

Боряна Гигова е била българският представител в Среща на върха на Международна франкофонска организация /OIF/, посветена на защита на правата на децата в Интернет, Монктън, Канада 2010г. Участва като преподавател и младежки делегат в изработване на стратегия „Европа 2030“ /La Convention des Jeunes Citoyens/, организирана от представителството на Европейката комисия в Клуни, Франция. Работи и в неправителсвена организация /Club Francophone pour le Developpement, CFD/ по проекти свързани с култура, образование, младеж и политика.


Публикации:

1. „Емoционалният брандинг и теорията на марките на любовта (Lovemarks)”.
2. „Репутацията като стратегически ресурс“
Научна студия в Годишник на департамент „Масови комуникации“ 2016 г.
3. „Разработване на стратегия за развитие на бранда България. Изследване на подходящите символи и визуалните елементи“
„Сборник с научни публикации“ по проект BG051PO001-3.3.06., том II, издание на Нов български университет, 2015 г.
4. „Въздействие на националния брандинг върху националната идентичност”
Научна студия в Годишник на Департамент Масови комуникации 2015 г.
5. „#Националенбрандинг“
Статия в сборник от XVII Лятна школа по връзките с обществеността на Департамент Масови комуникации, 02-04 август 2015 г.
6. „Имидж и национален брандинг”
Научна студия в Годишник на Департамент Масови комуникации 2014 г.
7. „Анализ на брандинг стратегии. Добри практики”
Научна студия в Годишник на Департамент Масови комуникации 2013 г.
8. „Култура. Национален брандинг?“
Статия в сборник от XVI Лятна школа по връзките с обществеността на Департамент Масови комуникации, 05-06 юли 2014 г.
9. „Брандът България. Въвеждане на интегриран бранд мениджмънт”
Научна студия в Годишник на Департамент Масови комуникации 2012 г.
10. „Кризисен ПР – глобален, социален, виртуален”
Статия в сборник от XV Лятна школа по връзките с обществеността на Департамент Масови комуникации, 29-30.06.2013 г.